Download Free Templates http://bigtheme.net/ Websites Templates

Market Days

MARKET CALENDAR OF SOUTHERN KADUNA

Market Days

Location

Farm Produce

Local Govt Area

Monday

Boda &Kubacha

 

Gidan Waya

 

 

Ginger, Acha, Honey & Cassava

 

 

Maize(Corn) & Sorghum (Guinea Corn)

Kagarko & Kachia

 

Jama’a

Tuesday

Gwadogwado, Fadan Karshi

Cassava, Yams, Maize, Honey

Sanga

Wednesday

Ungwar Rimi Bajju

 

Barde

Soya Beans

 

Maize & Cassava

Zango-Kataf

 

Jama’a

Thursday

Jagindi

 

Katsit-Kafanchan

Walijo & Zango

Maize, Yams, Cassava & Sorghum

Pigs, Sorghum & Maize

Maize, Sorghum, Soya beans Ginger & Acha

Jama’a

 

Zango-Kataf

Kachia

Friday

Kwoi

 

Manchok & Kachia

Ginger, Acha, Soya beans & Honey

Maize, Honey & Maize

Jaba

 

Kaura & Kachia

Saturday

Ungwa Mailafiya, Kogom, Zonkwa & Kagoro

Maize, Cassava, Yams, Honey, Sorghum & Soya beans

Jama’a. Zangon-Kataf & Kaura

Sunday

Mariri

Maize

Kauru